18/06/2024
2.76K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Hợp đồng cố định tươi mát
Vị tổng giám đốc luôn nghi ngờ đã bảo cấp dưới tán tỉnh vợ mình. Cấp dưới phản ứng đã thành công trong việc dụ dỗ vợ sếp nhưng lại nói với sếp rằng mình đã thất bại. Ông chủ không hề hay biết điều này nên hoàn toàn tin tưởng vợ mình…