12/05/2024
3.65K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Cô gái giao hàng thay thế thay thế bộ phim anh và em
Do có cuộc hẹn đột ngột, Do-joon yêu cầu So-jin đến nhà Joon-ha để hoàn tất việc giao hàng. Joon-ha định tức giận vì giao hàng trễ nhưng khi nhìn thấy So-jin, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.