12/05/2024
3.70K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Chị Dâu - Phần 2 phim seo mới
Cho đi một lần thì người anh rể tốt, hào phóng cho đi mọi thứ sẽ đến! Tại nhà của bạn gái Jin-kyung, người sống bằng đá bọt, vợ chồng anh trai cô bất ngờ đến thăm và bốn người họ sống cùng nhau. Lúc đầu, Kyung-seok, người bị anh trai của bạn gái làm gánh nặng, bắt đầu để mắt đến vợ mình, Yeon-su