12/05/2024
1.18K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Ăn kiêng và sex khach san sung suong
Yonggyu và Taejun, quay một bộ phim tài liệu thực nghiệm về tác động của tình dục đối với việc ăn kiêng, mỗi ngày một lần với một người phụ nữ! Hai lần một ngày với hai người phụ nữ vào tuần thứ hai! Và 3 lần một ngày !!! Không quốc tịch, không hôn nhân, không quá khứ?! Cuộc thử nghiệm liều lĩnh kéo dài ba tuần với 6 người tham gia thử nghiệm được diễn ra. Sự kết thúc của dự án giàu trí tưởng tượng này là gì?