12/05/2024
2.93K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Thám Tử Xấu Xa: Chuỗi Thức Ăn phim tình cảm mạnh

"Jeong-mi, một cựu tù móc túi, cuối cùng lại móc túi để trả nợ cho Dae-sik của cha cô. Một ngày nọ, Hae-joo, người đang bí mật gặp một thám tử, bị bắt cóc và biến thành con mồi của Dae-sik. Sau đó, thám tử đã tiến hành tìm kiếm tung tích của Hae-joo."